Đệm lót vai

keo các loại

nguyên phụ liệu khác

mex các loại

Chia sẻ lên:

Công ty Bảo Quân được thành lập năm 2007, chuyên kinh doanh phụ liệu ngành may xuất khẩu. Hiện tại có nhà xưởng sản xuất đệm lót vai cho ngành Jacket, Vest, v.v\..